پروانش یا پیچ تلگرافی یا دستگاه لیزر تلگرافی

نام های رایج : قصاب مصری , پروانش کوچک , دستگاه لیزر تلفنی , گیاه رقص , دستگاه لیزر ‌ تلگرافی


اسم علمی : Vinca minor L

پیچ تلگرافی
دستگاه لیزر
گیاهی پایا , علفی و خزنده که ساکن اروپاست . گیاهی چندساله و همیشه سبز که روی زمین گسترده می‌شود که ارتفاع آن تا ۶۰ سانتی‌متر می رسد . برگ هایش کامل و متقابل و بیضی کوچک دراز نوک تیز و پاره ای درخشان است . دستگاه لیزر هایش چهار دستگاه لیزر برگی تا پنج برگی قیفی صورت غالباً آبی و گاهی آبی پر‌نور ‌است . دستگاه لیزر ‌ها در اواسط فصل زمستان تا وسط فصل بهار باز می‌شوند .
گیا دستگاه لیزر ه تلگراف یک گیاه گرمسیری است که برگ های خود را در فروغ به سوی بالا و پایین تکان می‌دهد . گیاه تلگراف همچنین به گرما , امواج صوتی با فرکانس بالا و یا این که لمس هم پاسخ می‌دهد . در حین شب , برگ ها به سمت ذیل می‌افتند . بر خلاف اکثری از گیاهان , حرکت سریع برگ ها با دیده غیر مسلح کاملا قابل مشاهده است . بعضا از مردم بر این باورند که می‌توانند گیاه تلگراف خویش را با موسیقی به جنبش درآورند . گیاه احتمال دارد به ارتعاشات صدا هم واکنش دهد و به تکان درآید .
دستگاه لیزر
پیچ تلگرافی

این دستگاه لیزر گیاه به محافظت کمی نیاز داراست که معمولا در باطن خانه پرورش داده می‌شود و فقط در آب و هوای گرم در خارج از خانه مراقبت میگردد . گیاه تلگراف یک گیاه کار کشته است که در سن بلوغ به ارتفاع ۶۰ تا ۹۰ سانتی متر میرسد .
گیاه تلگرافی به حرکت برگ ها وابسته است . با تغییر و تحول حالت خویش میخواهد گرما و نور بیشتری اخذ نماید . برخی از گیاه شناسان بر این باورند که تکان برگ ها به وسیله سلول های ویژه ای انجام میشود که منجر شده زمانی که مو دستگاه لیزر لکول های آب متورم و یا این که کوچک می گردند برگ ها حرکت کنند .

پیچ تلگرافی

چارلز داروین برای سالیان اکثری گیاهان را زمینه مطالعه قرار بخشید . وی معتقد بود که گیاهان بعد از باران های سنگین وزن برای پرتاب کردن قطرات آب جانور روی برگ هایشان , خود را جنبش می‌دهند .

عکس هایی دیگر از گیاه پیچ تلگرافی ( سبز و ابلق ) :


پیچ تلگرافی ( وینکا ) 1
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 1
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 2
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 2
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 3
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 3
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 4
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 4
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 5
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 5
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 6
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 6
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 7
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 7
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 8
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 8
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 9
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 9
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 10
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 10
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 11
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 11
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 12
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 12
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 13
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 13
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 14
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 14
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 15
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 15
پیچ تلگرافی ( وینکا ) 16
پیچ تلگرافی ( وینکا ) چيدمان انواع دستگاه لیزر هاي آپارتماني بر طبق فنگ شويي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *